top of page
ANA SAYFA ÇAPASI
Yenilenebilir Enerji - Sürdürülebilir Enerji - Güneş Enerjisi Sistemleri - Solar Enerji - Alternatif Enerji - Güneş Enerjisi Panelleri

Enerji Performans Sözleşmesi

Yenilenebilir Enerji - Sürdürülebilir Enerji - Güneş Enerjisi Sistemleri - Solar Enerji - Alternatif Enerji - Güneş Enerjisi Panelleri

Maliyetleri düşürmek, operasyonel verimliliği arttırmak, enerji altyapısını geliştirmek, ülkenin enerji kaynaklarını korumak ya da çevrenin korunmasına katkıda bulunmak; arkasında yatan neden ne olursa olsun, enerji tasarrufu yapmayı seçmek doğru tercihtir ama en doğru enerji tasarruf projesine hayat vermek zorlu ve yorucu bir süreçtir.

Enerji Performans Sözleşmeleri (EPS), işletmenizin sermaye bütçesine dokunmadan, bugünün enerji verimliliği projelerini, yarının enerji tasarrufları ile ödemek için kullanılan bir finansal mekanizmadır.

İşletmeler enerji verimliliği projesi geliştirmek üzere, Enerji Hizmet Şirketleri (ESCO) ile Enerji Performans Sözleşmeleri yaparak, geliştirilecek projenin olası tüm risklerini sıfırlar. ESCO’lar projenin anahtar teslim uygulamasını, bakımını, finansmanını ve tüm performans risklerini üstlenir.

Avantajları
 • Anahtar teslim proje tasarımı ve uygulaması

 • Performans ve enerji tasarruf garantisi

 • İşletme sermayesine ihtiyaç duyulmadan proje finasmanı

 • Proje Risk Yönetimi

 • Sözleşme süresince sıfır bakım maliyeti

 • Sadeleştirilmiş Süreç Yönetimi

 • Teknoloji ve alt yüklenici seçimine dahil olabilme

 • Modernizasyon ve yeni teknolojilere geçiş

 • Sera gazı emisyonu ve karbon ayak izi azaltma

 • Gelecekteki muhtemel enerji fiyatlarındaki artıştan minimum etkilenme

 • Uzaktan izlenebilir ve raporlanabilir performans ölçümü

Süreçler
 • 1- ÖN ENERJİ ETÜDÜ

  Deneyimli mühendislerimiz, işletmenizin teknik bir çalışanı nezaretinde saha turu gerçekleştirirken potansiyel fırsatları tespit eder.

  Sonrasında işletmelerin potansiyel fırsatları irdeleyebilmesi için, ön proje raporu ve ön fizibilete çalışmalarını tamamlayıp işletmenize sunar

 • 2- NİYET MEKTUBU

  İşletme ve ESCO arasında karşılıklı bilgi paylaşımı ile detaylı ölçüm ve projelendirme hizmetinin kapsamı belirlenir. Detaylı ölçüm sonuçlarına göre proje analizi yapılır ve proje ön kabul şartları belirlenir.

  ESCO, çalışmaların Enerji Performans Sözleşmesine dönmesi durumunda ölçme ve değerlendirme hizmet bedelini almayacağını kabul eder.

 • 3- ANALİZ & PROJELENDİRME

  İşletmenin mevcut durumunun ölçüm-analizi yapılır ve geçmişe dönük verileri toplanır. Bunlara istinaden Enerji Performans Sözleşmesine esas olacak enerji tüketim noktası (baseline) tespiti yapılır.

  Uygulanacak yeni projenin kapsamı, uygulama detayları, maliyeti ve süreçleri hesaplanır. Yapılan tüm çalışmaların ışığında, sözleşme sırasında kullanılacak olan yeni projenin tasarruf hesapları yapılır.

 • 4- SÖZLEŞME

  Sözleşme kapsamı, iş planı ve garanti edilen performans değeri belirlenir. Projenin kabul ve cezai şartlarını sözleşmede açıkca belirlenip imza altına alınır.

 • 5- PROJE YÖNETİMİ & UYGULAMA

  ESCO, proje finansmanı için proje detaylarını finansman kuruluşu ile paylaşır. Ayrıca, uygulama sonrası tasarruf sağlandığında işletmeden alınacak ödemelere dair teminat mektubunu finansman kuruluşuna iletir.

  Ekipmanlar ve iş gücü tedarik edilir. İş gücü, şantiye yönetimi oluşturarak işletmenin kurallarına bağlı kalacak şekilde yönetilir. İşletmenin planlı duruşları var ise üretim planına olumsuz etki yaratmayacak şekilde süreç yönetilebilir.

  Sistemin test, ayar, dengeleme ve devreye alma işlemleri gerçekleştirilir. İşletmenin ilgili birimine sistem&bakım eğitimi verilir.

 • 6- ÖLÇME & DOĞRULAMA

  Projelendirme aşamasında belirtilen performans göstergelerinin ölçümü, takibi ve analizi yapılır.

  Sağlanan tasarrufun ya da performansın doğrulaması yapılır. Enerji Performans Sözlemesi süresince aynı performans değerlerinin sağlanabilmesi adına bakım desteği verilir.

EPC-HİZMETLER

Proje Geliştirme

Proje fizibilitesinin hazırlanması. Yatırıma uygun finansman seçeneklerinin belirlenmesi, yatırım teşviklerinin alınması.

Proje bölgesine uygun ürün seçimi. Yatırım amortisman süresinin hesaplanması.

Güneş enerjisi santrali sistem tasarımı.

Yatırıma uygun finansman seçenekleri.

Yatırım teşvikleri.

Başvuru için gerekli evrakların hazırlanması ve başvurunun yapılması.

Başvuruların derlenmesi ve değerlendirilmesi, çağrı mektubunun bağlantı sözleşmesine verilmesi. Proje onayı, bağlantı ve sistem kullanım sözleşmesinin imzalanması. Üretimin kabulü.

Üretim tesisinin devreye alınması.

Proje Süreçleri

İhtiyaç analizi ve hesaplamaların yapılması.

Sistemde kullanılacak ekipmanların belirlenmesi. Uygulama sistemi yerleşimi ve sistem tasarımının hazırlanması. Statik ve Elektrik projelerinin hazırlanması.

Statik ve elektrik mühendisliği hesaplarının yapılması.

Proje resmi onay süreçleri.

Sistem bağlantı sözleşmesinin hazırlanması ve onaylanması. Proje resmi onay süreçlerinin tamamlanması.

Montaj Hizmetleri

Şantiye kurulumu.

Şantiye mühendisleri tarafından projede kullanılacak elektrik, mekanik ve inşaat ekipmanlarının temin edilmesi.

İnşaat, mekanik ve elektrik işlerinin tamamlanması.

Test ve aktivasyon süreçleri. AG/YG ve ENH sistemleri gibi uzmanlık ve deneyim gerektiren montaj, bakım ve onarım hizmetleri.

İlgili dağıtım şirketinden ön onay alınması.

Geçici kabul belgelerinin hazırlanması ve geçici kabul onayının alınması.

Satış Sonrası

Bakım ve Onarım.

Olası teknik arızalar, sistem takibi ile en kısa sürede değerlendirilir, İgz Enerji ekibinin uzmanlığı ve titizliği ile giderilir.
Uzaktan İzleme ve Kontrol.

Anlık veri aktarımı ile sistem düzenli olarak takip edilerek en etkin aksiyonların alınmasını sağlanır.
Düzenli Denetim.

Denetleme fonksiyonları AB ve TR standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir, olası arızaların önceden tespiti ile mali kayıplar en aza indirilir.
Profesyonel Raporlama.

Tesis ve performans hakkında öz ve düzenli raporlar aracılığıyla teknik ve finansal verilerin şeffaflığı sağlanır.

Çatı Ges Kurulumu

Yenilenebilir Enerji - Sürdürülebilir Enerji - Güneş Enerjisi Sistemleri - Solar Enerji - Alternatif Enerji - Güneş Enerjisi Panelleri

Tarımda Ges

Yenilenebilir Enerji - Sürdürülebilir Enerji - Güneş Enerjisi Sistemleri - Solar Enerji - Alternatif Enerji - Güneş Enerjisi Panelleri

Özel Ges Projeleri

Yenilenebilir Enerji - Sürdürülebilir Enerji - Güneş Enerjisi Sistemleri - Solar Enerji - Alternatif Enerji - Güneş Enerjisi Panelleri
Yenilenebilir Enerji - Sürdürülebilir Enerji - Güneş Enerjisi Sistemleri - Solar Enerji - Alternatif Enerji - Güneş Enerjisi Panelleri

Otopark Ges Kurulumu

bottom of page