top of page
pexels-周-康-710743.jpg

Kız Çocuklarını

okutuyoruz!

pexels-needtofly-9645451.jpg

mimarlık ve restorasyon

Hayvan Haklarını

savunuyoruz!

pexels-malen-almonacid-trossi-11278484.jpg

Küresel Isınma

karbon emisyonunu azaltıyoruz!

pexels-international-fund-for-animal-welfare-5487071.jpg

Ormanları

ağaçlandırıyoruz!

bottom of page